Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Szkoła Podstawowa im. Mieczysława Wieczorka w Olszanie

Szkoła Podstawowa im. Mieczysława Wieczorka w Olszanie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoła Podstawowa im. Mieczysława Wieczorka w Olszanie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • nie wszystkie zamieszczone na stronie internetowej pliki są dostępne cyfrowo,
 • publikowane zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego,
 • linki prowadzące do materiałów na innych stronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych,
 • część dokumentów zamieszczanych na stronie internetowej jest w formie skanów,
 • brak podwyższonego kontrastu (czarne tło, żółte litery)
 • brak możliwości powiększenia wielkości liter na stronie
 • brak możliwości zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
 • brak mapy strony
 • brak focusu wokół elementów nawigacyjnych

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Urszula Waligóra.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 184479181

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Mieczysława Wieczorka w Olszanie
 • Adres: 33-386 PODEGRODZIE
  Olszana 127
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 184479181

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Szkoły Podstawowej im. Mieczysława Wieczorka w Olszanie spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

  • Do budynku prowadzą trzy wejścia (jedno jest od strony z poziomu chodnika, drugie z podjazdem dla osoby niepełnosprawnej, trzecie po schodach).
  • Sale lekcyjne znajdują się na parterze, oraz piętrze.
  • W budynku jest schodołaz.
  • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na półpiętrze oraz na pietrze.
  • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące.
  • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla (wyjątek stanowi tablica informacyjna dotycząca projektu Super Szkoły w Gminie Podegrodzie) ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.Wiecej informacji.

  
EU Cookie Directive Module Information