Przejdź do treści
S1_1140_356
S2_1140_356
S3_1140_356
S4_1140_356
Przejdź do stopki

Rekrutacja do projektu Super Szkoły w Gminie Podegrodzie 2022/2023

Treść

Zapraszamy do udziału w projekcie Super Szkoły w Gminie Podegrodzie.
Celem głównym projektu jest podniesienie dostępności i jakości edukacji dzieci i młodzieży w zakresie kształcenia ogólnego uczęszczających do Szkół Podstawowych w Gminie Podegrodzie, podniesienie u uczniów i uczennic kompetencji kluczowych, ogólnych i cyfrowych, wyrównywanie deficytów u dzieci ze specjalnymi potrzebami oraz wzrost kompetencji wśród nauczycieli/lek w zakresie pedagogiki specjalnej i kompetencji wychowawczych.

Termin rekrutacji: od 20.05.2022 - 20.06.2022.

Plakat EFS
Plakat rekrutacja
Regulamin Rekrutacji
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6

42033