Przejdź do treści
S1_1140_356
S2_1140_356
S3_1140_356
S4_1140_356
Przejdź do stopki

Rada rodziców

Treść

Przewodniczący: Agnieszka Wyka -Wojnarowska
Zastępca: Kinga Potoniec
Sekretarz: Justyna Dąbrowska
Skarbnik: Małgorzata Zygmunt

Wpłata na Radę Rodziców
Rada Rodziców ustaliła w roku szkolnym 2021/2022 następujące wysokości wpłat na Radę Rodziców:
40 zł - pierwsze dziecko w szkole
10 zł -  za każde następne dziecko w szkole

Wpłaty proszę dokonywać do pani Małgorzaty Zygmunt lub na konto: 19 8814 0003 2000 0000 7546 0001

Regulamin Rady Rodziców

13154