Przejdź do treści
S1_1140_356
S2_1140_356
S3_1140_356
S4_1140_356
Przejdź do stopki

Hodowla roślin owadożernych

Treść

Na ostatnich zajęciach rozwijających biologiczno - przyrodniczych uczniowie przesadzali do większych doniczek sadzonki roślin owadożernych, zakupionych w ramach  projektu Grant 3 "Małopolska Tarcza Antykryzysowa- Pakiet Edukacyjny II".

Jeden gatunek zakupionych roślin to osobliwa mucho­łówka ame­ry­kańska (Dio­naea musci­pula). Posiada ona charakterystyczne liście pułap­kowe skła­da­jące się z dwóch bla­szek, na których znaj­dują się wło­ski czu­ciowe (zobaczcie na zdjęciach). Blaszki skła­dają się po potrące­niu wło­sków przez owada, zamy­ka­jąc go w środku.

Drugi gatunek rośliny owadożernej to rosiczka przylądkowa (Dro­sera capen­sis). Liście rosiczki pokryte są włoskami gruczołowymi, wydzielającymi płynną, lepką substancję o słodkim zapachu. Owady zwa­bione przez roślinę przy­le­piają się do nich z łatwo­ścią. Wówczas cały liść ulega zwinięciu,  zamy­ka­jąc ofiarę w swoim wnętrzu.

Uprawa ww. roślin może być wspa­nia­łym doświad­cze­niem dla każd­ego fascy­nata nauk przy­rod­ni­czych.

56650