Przejdź do treści
S1_1140_356
S2_1140_356
S3_1140_356
S4_1140_356
Przejdź do stopki

Akcja Sprzątania Świata

Treść

Akcja sprzątania świata to jedno z kluczowych wydarzeń "TYGODNIA  ZIEMI" w naszej szkole. Uczniowie wzięli po raz kolejny udział w akcji „Sprzątamy dla Sądecczyzny”, organizowanej przez Fundację HORYZONT 360 oraz w VII edycji ogólnopolskiej akcji "Sprzątamy dla Polski", organizowanej przez Fundację Sprzątamy dla Polski. W ramach działania został posprzątany teren wokół szkoły i najbliższej okolicy.

Wspomniane wydarzenia skierowane są w szczególności do przedstawicieli młodego pokolenia - młodych społeczników - uczniów. Pamiętajmy, że troska o klimat i środowisko jest jednym z elementów współczesnego patriotyzmu. Liczą się czyny, a nie okrzyki i puste eko-hasła.
Powyższa inicjatywa służy budowaniu u młodych ludzi potrzeby dbania o środowisko przyrodnicze.

59565