Przejdź do treści
S1_1140_356
S2_1140_356
S3_1140_356
S4_1140_356
Przejdź do stopki

Warsztaty biblioteczne klasy 6

Treść

W dniu 27 maja 20204 r. klasa 6 na lekcji wychowawczej brała udział w warsztatach zorganizowanych przez Bibliotekę Publiczną w Olszanie. Warsztaty poświęcone były życiu i twórczości wybitnego, polskiego noblisty Czesława Miłosza.

Uczniowie poznali prezentację, która omawiała biografię poety. Mieli także okazję zapoznać się z folderami i zdjęciami ilustrującymi np. Dworek w  Szetenje i w Krasnogrodzie. Później zaprezentowany został wiersz "W mojej ojczyźnie", a przy okazji jego analizy uczniowie poznawali kolejne ciekawostki dotyczące rodziny poety, jego pracy w miesięczniku "Żagary", pracy prawniczej i tłumczeniami literatury obcej. Miłosz otrzymał w 1980 r. literacką Nagrodę Nobla, był również nagrodzony wieloma innymi orderami i odznaczeniami. Współpracował również przy tworzeniu scenariusza do filmu "Pianista".
Na koniec uczniowie rozwiązywali w dwóch grupach quiz sprawdzający ich wiedzę na temat Miłosza. Bardzo wiele wiadomości zapamiętali, co na pewno zaprocentuje w ich spojrzeniu na twórcę i jego dzieła.

63829