Przejdź do treści
S1_1140_356
S2_1140_356
S3_1140_356
S4_1140_356
Przejdź do stopki

Zakończenie Roku Szkolnego 2023/2024

Treść

Pożegnania są najtrudniejsze, bo trudno rozstać się z ludźmi, z którymi przebyło się tyle dróg, wydeptało tyle ścieżek. Chociaż kolejne etapy życia się kończą, to zawsze zaczyna się coś nowego. 21 czerwca 2024 r. Pani Wójt, Pani Dyrektor, uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły pożegnali panią Agatę Zarabską- nauczycielkę edukacji wczesnoszkolnej, która po wielu latach pracy w naszej szkole przechodzi na zasłużoną emeryturę.

Pani Wójt oraz Pani Dyrektor podziękowały za wieloletnią pracę, serce włożone w edukację i wychowanie wielu pokoleń, za trud pracy, za serdeczność i wsparcie w codziennej pracy. Wyraziły uznanie i wdzięczność za to, że przekazała młodym ludziom wszystko to, co najlepsze, co pozwoliło kształtować dobry wizerunek naszej szkoły. Część artystyczną przygotowali wychowankowie pani Agaty z klasy III. Ich wdzięczność wyraziły tylko proste, ale płynące z serca słowa piosenki: "Dziękujemy Ci".

Następnie odbyła się uroczysta akademia na zakończenie roku. Uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania hymnu narodowego, a następnie klasa 5 przedstawiła część artystyczną. Uczniowie dziękowali nauczycielom za pracę nad nimi, za wiedzę, którą ich obdarowali.  Za otwieranie oczu na piękno życia i świata. Uczniowie życzyli także dobrego wypoczynku, odprężenia psychicznego, wielu bogatych przeżyć oraz przypominali o bezpieczeństwie podczas wakacji.

Na koniec nastąpiło wręczenie przez Panią Dyrektor nagród książkowych za świadectw z wyróżnieniem, 100% frekwencję oraz za czytelnictwo. Podziękowała również nauczycielom za zaangażowanie, wszystkim rodzicom działającym aktywnie na rzecz społeczności szkolnej oraz nagrodziła pracowników obsługi szkoły za ich trud i pracę na rzecz szkoły.

63829